☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy, z siedzibą w Trzebnicy, ul. Kościuszki 10 oraz Filia w Żmigrodzie, ul. Zamkowa 2a,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -Paulina Tabor  iodo@pup.trzebnica.pl,
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku
    z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz.1065 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z ww. przepisów.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z form wsparcia realizowanych przez Urząd.
Wytworzył:
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2018-05-28 10:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2018-12-19 10:57:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736