☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon stażowy

Bon stażowy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30. roku życia, starosta może na przyznać Ci dodatkowe instrumenty rynku pracy w postaci bonu stażowego.

Bon stażowy, to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić bezrobotnego po jego zakończeniu na okres kolejnych 6 miesięcy (pełny wymiar czasu pracy, na umowę o pracę).

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 513,50 zł. Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania i obowiązują w tym wypadku te same przepisy ustawy, jak w przypadku stażu. 

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji bezrobotnego i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Podstawa prawna

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66l)

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:52:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 12:57:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736