☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30. roku życia, starosta może na przyznać Ci dodatkowe instrumenty rynku pracy w postaci bonu zatrudnieniowego.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego następuje na podstawie indywidualnego planu działania i stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez urząd pracy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:

  • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
  • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% kwoty zasiłku.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do dalszego utrzymania zatrudnienia, przez okres 6 miesięcy, po zakończeniu refundacji.

Uwaga:

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji bezrobotnego i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Podstawa prawna
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66m)

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 12:56:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736