☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

 

 1. Warunki otrzymania stypendium:
  Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Trzebnicy podjęła dalszą naukę:
  • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
  • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych
  Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
   
 2. Wysokość stypendium:
  100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
   
 3. Okres przysługiwania:
  • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
  • wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalnosci gospodarczej.

Stypendium z tytułu podjęcia nauki przyznawane jest na wniosek bezrobotnego.

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 12:13:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736