☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon szkoleniowy

Bony szkoleniowe

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

1)  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2)  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3)  przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)    do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b)    powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4)  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a)  do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b)  powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c)  powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Starosta finansuje w/w koszty,  do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

 

 

Podstawa prawna: art. 66k Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674, ze zmianami).

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2014-09-10 10:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:52:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736