☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Utworzenia KFS ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Zakres działań możliwych do sfinansowania określa art. 69a ust. 2 w/w ustawy.             

  Środki KFS mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, a także dodatkowo – na realizację zadań związanych z konsultacjami i poradnictwem dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

1)      80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (20% kosztów pokrywa pracodawca).

2)      100 % kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 w/w ustawy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy,   w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.


 

Osoba do kontaktu: Zofia Wojtasik, tel. 71 387 05 65 w.60

Wytworzył:
Paulina Tabor
Udostępnił:
Tabor Paulina
(2015-01-22 12:33:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 12:34:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736