☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pośrednictwo pracy i usługi EURES

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jedn. Dz. U. z 2008 nr 69 poz. 415 z późn. zm.).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na nastepujących zasadach:

  • dostępności
  • dobrowolności
  • równości
  • jawności

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

  • współpracą z pracodawcami;
  • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
  • współpracą z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy;
  • kontrolą jakości, co określa pośrednictwo pracy jako: rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów urzędu pracy;

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Trzebnica

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie ich do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje pracodawcom możliwość wyboru pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami.

Realizacja ofert półotwartych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy i spotkania otwarte organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy z większą grupą osób poszukujących pracy najczęściej w tym samym zawodzie. Spotkanie może być zorganizowane na terenie Urzędu, zakładu pracy lub w innym dogodnym dla obu stron miejscu.

Targów pracy – spotkania organizowane z udziałem pracodawców i innych instytucji mających wpływ na rynek pracy, trwające dzień lub dwa, podczas których informacje o wszelkich proponowanych miejscach pracy oraz o usługach szkoleniowych i doradczych dostępne są w jednym miejscu.

Informacje dla poszukujących pracy

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

Wytworzył:
Tomasz Wróbel
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2012-03-01 14:48:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736