☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 29.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Finansowanie kosztów przejazdu

 

 

Refudacja kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca pracy przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przy dokonywaniu zwrotu kosztów uwzględnia się przejazdy komunikacją publiczną z wyłączeniem lokalnej.

W przypadku przejazdu własnym środkiem transportu rozliczenia dokonuje się na podstawie ceny biletu miesięcznego według stawek PKS, dzieląc kwotę dojazdu obowiązującą na danej trasie przez 30 dni i mnożąc prze faktyczną liczbę dni dojazdu do pracy. Koszt w wyniku przeliczenia nie może być mniejszy niż 120 zł oraz wyższy niż 200 zł.

Obliczanie długości trasy (dojazd własnym środkiem transportu) ustala się za pomocą mapy Polski (TARGEO-trasa optymalna www.targeo.pl).

Nie przewiduje się zwrotu kosztów przejazdu w przypadku osoby dowożonej prywatnym środkiem transportu.

 

Starosta uzależnia dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu  od posiadanych środków finansowych na ten cel.

Zwrot kosztów dojazdu nie jest świadczeniem obligatoryjnym, dlatego tez nie podlega procedurom odwoławczym.

Wytworzył:
Tomasz Wróbel
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Tabor Paulina
(2015-01-22 08:44:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 377736